Wiki Women Design

Wiki Women Design is ontstaan in de schoot van het Vlaams Architectuurinstituut. Dit project wil vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in België uit de schaduw van de geschiedenis halen. Binnen diverse disciplines gaande van (interieur)architectuur tot grafisch ontwerp en van mode tot productdesign bleven veel vrouwen onder de radar van erfgoedinstellingen, verzamelingen en onderzoekers. Het Wiki Women Design project beoogt deze achterstand in te halen door met verschillende schrijfsessies over heel Vlaanderen het aandeel van deze vrouwen in de ontwerpgeschiedenis te registreren en te ontsluiten op Wikipedia.

Schrijf je in en schrijf mee over Belgische vrouwen in de mode, bijvoorbeeld over Jenny Meirens!
Jenny Meirens,© Marina Faust
Schrijf je in en schrijf mee over Belgische vrouwen in de mode, bijvoorbeeld over France Andrevie!
France Andrevie, ca. 1980,© Antonio Guccione

Het project

De afwezigheid van vrouwelijke ontwerpers in het collectieve geheugen heeft grotendeels te maken met hun relatieve afwezigheid in geschiedenisboeken, wat op zijn beurt verband houdt met de afwezigheid van hun werk in collecties en archieven. Wiki Women Design wil dit patroon doorbreken en het werk van vrouwelijke ontwerpers bekendheid geven om zo bij te dragen aan een meer inclusieve geschiedschrijving. Met het ontsluiten van het werk van deze vrouwen via Wikipedia wil het project daarenboven bijdragen aan het creëren van vrouwelijke rolmodellen voor toekomstige ontwerpers en aan gendergelijkheid binnen de disciplines. 

Wikipedia is een van de meest geconsulteerde websites. Wikipedia is een digitale encyclopedie, voor iedereen toegankelijk en voor veel mensen een belangrijk venster op de wereld. De impact en rol van Wikipedia op kennisverwerving en geschiedschrijving is groot, maar ook op Wikipedia zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. Samen met verschillende partners beoogt Wiki Women Design deze online encyclopedie te vervolledigen en de impact van vrouwen op het ontwerperfgoed in België meer zichtbaarheid te geven.  

Schrijfsessie op 28 juni 2021

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert in samenwerking met verschillende partners schrijfsessies in Vlaanderen en Brussel. De schrijfsessies nemen de vorm aan van edit-a-thons, waarbij een grote groep geïnteresseerden samenkomt om over een bepaald onderwerp te schrijven en te publiceren. Tijdens de schrijfsessies zullen artikels worden aangemaakt en worden pagina’s verbeterd of aangevuld.

Op 28 juni organiseert Modemuseum Hasselt, gesteund door MoMu Antwerpen en Eperon d’Or, zijn schrijfsessie. Verschillende profielen van Belgische vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op de mode worden die dag geschreven, aangevuld en gepubliceerd. Op 28 juni hopen we de culturele bijdragen van Lieve Van Gorp, Anne Chapelle, Jenny Meirens, Kristina De Coninck, Nathalie Verlinden, France Andrevie, Maggy Baum, Sofie D’Hoore… om er maar enkelen te noemen, te ontsluiten via Wikipedia.

Planning:

  • 9:30-10:00: Onthaal
  • 10:00-10:30: Introductie Vlaams Architectuurinstituut over Wiki Women Design & Wikipedia
  • 10:30-14:00: Deelnemer leest zich in en schrijft tekst over het gekozen onderwerp
  • 12:30-13:30: Lunch in shifts (aangeboden door Modemuseum Hasselt)
  • 14:00-14:30: Demonstratie van Geert Van Pamel (voorzitter Wikimedia Belgium) over het publiceren van artikels op Wikipedia
  • 14:30-16:00: Publiceren van de artikels op Wikipedia
  • 16:00-17:00: Vrij bezoek aan tentoonstelling ACTIVEWEAR met curator Eve Demoen. Deelnemers die online meevolgen ontvangen een gratis toegangsticket voor deze tentoonstelling.

 

Praktische informatie

Aan de schrijfsessie kan online of fysiek worden deelgenomen. We starten om 09u30 en eindigen om 17u. Na een korte introductie door het Vlaams Architectuurinstituut is er tijd om te schrijven. Nadien wordt het artikel met behulp van enkele Wikipedia-experten online geplaatst.

Voorbereidend op deze sessie stelde het team van Modemuseum Hasselt een uitgebreide lijst met profielen samen. Omdat de artikels op Wikipedia gebaseerd zijn op geschreven bronnen, worden voor verschillende profielen documentatiebundels met bronnenmateriaal samengesteld. Indien je zelf over interessante bronnen beschikt, mag je ons daarvan op de hoogte brengen.

 

Deelnemen

Indien je wil deelnemen, informatie voor ons hebt of bijkomende vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via dit adres. Benieuwd waar het project vandaag staat? Op de wikipedia-projectpagina lees je er alles over.

 

Schijf je in

 

 

Delen:

Blijf op de hoogte